שירותי המכון לטיפולי בית למשתקמי אירוע מוחי , חולי פרקינסון, אלצהיימר

שירותי המכון לטיפולי בית

עבור משתקמי אירוע מוחי , חולי אלהיימר , פרקינסון ועוד

סוג סדרת טיפול

מספר מפגשי טיפול ותדירות הטיפולים

סוגי טיפולי בית

טיפולים לאנשים המשתקמים לאחר אירוע מוחי

טיפולי ריפוי בעיסוק לאחר אירוע מוחי

טיפולי פיזיותרפיה לאחר אירוע מוחי

טיפולי קלינאות תקשורת לאחר אירוע מוחי

טיפולים לחולי אלצהיימר

טיפולי ריפוי בעיסוק לחולי אלצהיימר ובני משפחתם

טיפולי פיזיותרפיה לחולי אלצהיימר

טיפולים לחולי פרקינסון

טיפולי ריפוי בעיסוק לחולי פרקינסון

טיפולי פיזיותרפיה לחולי פרקינסון

טיפולי קלינאות תקשורת לחולי פרקינסון