הפרעות שפה, מוטוריקה, תפיסה לאחר אירוע מוחי

הפרעות לאחר אירוע מוחי


הפרעות שפה                הפרעות חשיבה           הפרעות ראייה ותפיסה          הפרעות מוטוריות             הפרעות נפשיות

אפזיה סנסורית             קשיי הפשטה                עיוורון קורטיקלי                     חולשת שרירים                שינויים נפשיים

אפזיה מוטורית              קשיי ניהול                        המיאנופסיה                                שיתוק שרירים                  דיכאון

אפזיה גלובלית                קשיי זיכרון                      הזנחת צד                              קיצורים                            חרדה

קשיי שליפה                   קשיי הבנה                   קשיי תפיסה מרחבית              נפיחות כף יד 

שינויי קול                      קשיי קשב                     קשיי תפיסת עומק                 סינדרום דחיפה  

חולשת שרירי פה           אפרקסיה