מושגים מחלת פרקינסון

פרקינסון - מושגים הקשורים למחלה

אזור שחור  - אזור במוח האמצעי שבו נהרסים נוירונים המפרישים דופמין, דבר המהווה את מקור מחלת פרקינסון – חוסר במוליך הדופמין.

רעד במנוחה- רעד בזמן שאדם אינו בתנועה. סימן דומיננטי המאפיין חולים במחלת פרקינסון.
רעד מטרה - רעד המאפיין חולים במחלת פרקינסון ומופיע בעת ביצוע פעילות או תפקוד מסויים. הרעד מפריע לתנועה המוטורית  ברמת הקואורדינציה והדיוק.

קשיון שרירים/רגידיות- נוקשות שרירית המאפיינת חולי פרקינסון ומקשה על תנועה מוטורית. נוקשות זאת באה לידי ביטוי בתנועה פסיבית של היד ומתקיימת בשני כיווני התנועה (יישור וכיפוף) או בכיוון אחד. מידת קשיון השרירים בקרב חולי פרקינסון משתנה מעת לעת ותלוי במצב רגשי, עייפות , צמא, רעב ועוד. תופעת קשיון השרירים גורמת ליציבה כפופה, להפרעה בגמישות הרקמות הרכות, בקשיי נשימה, קשיי הליכה ובהאטת תנועות רצוניות.

הפחתה בכמות התנועות /היפוקינזיה- מיעוט תנועות המאפיינת חולים במחלת פרקינסון. מגוון התנועות מצומצם דבר המשפיע על תנועה ספונאניות רצוניות , קושי להתחיל, להמשיך ולסיים תנועה, העדר חיוך, צעדי הליכה קצרים. הסימן המשמעותי במחלת הפרקינסון הוא קושי להתחיל תנועה.

חוסר תגובה לתנועה /אקינזיה- קושי לבצע תנועה מורכבת וקואורדינטבית המתבטא בהארכת משך זמן ביצוע בקרב חולים במחלת פרקינסון.

האטה בתנועה / בראדיקינזיה- נטייה לתנועות איטיות, מסורבלות וקצרות וקושי בקרב חולים במחלת פרקינסון. מצב זה נובע מליקוי בבקרת התנועה ברמה המוחית וברמה ההקיפית. החולים מתקשים לבצע תנועות מהירות וכל שלב בתנועה מתארך.

קיפאון  - הפסקה פתאומית של תנועה כללית ובעיקר קצבית כמו הליכה, דיבור וכתיבה בקרב חולים במחלת פרקינסון. תופעה זאת מתבטאת בעיקר בביצוע תנועות חוזרות.