איזורי פגיעה מוחית בעקבות אירוע מוחי

אירוע מוחי ואזורי פגיעה מוחית

אירוע מוחי נגרם עקב פגיעה בתאי מוח באזור או איזורים מסוימים לאור שיבוש אספקת דם. צד הפגיעה ומיקומה עשוי להסביר את מאפייני הפגיעה הקוגניטיבית, המרחבית ,המוטורית, שפתית וסוג הטיפול הנדרש לשם שיקום.

הקשר בין אירוע מוחי להמיספרה פגועה

הקשר בין פגיעה מוחית לאונה שנפגעה

המוח הקטן – צרבלום

המוח האמצעי

גזע המוח

תלמוס

היפותלמוס

סאבתלמוס