מושגים ומונחים אירוע מוחי

אירוע מוחי - מילון מונחים

אפזיה - (Aphasia) הפרעה שפתית הנגרמת מנזק מוחי אשר משפיעה על הדיבור ו/או הבנה של השפה המדוברת והכתובה.

אפזיה מוטורית  - הפרעה שפתית הנגרמת מנזק מוחי , לאחר אירוע מוחי, אשר משפיעה על הדיבור. בחלק גדול מהמקרים האדם מבין שפה מדוברת או כתובה אך מתקשה לדבר. ישנה אפזיה קשה שבה האדם מתקשה לדבר במילים וישנה אפזיה קלה יותר שבה הקושי הוא לדבר בצורה שוטפת וברורה.

אפזיה סנסורית/אפזיה הבנתית - הפרעה שפתית הנגרמת מנזק מוחי , לאחר אירוע מוחי, אשר משפיעה על יכולת הבנת השפה המדוברת או הכתובה. במקרים אלו האדם יתקשה להבין הוראות מילוליות ויבין יותר ג'סטות והדגמות מוטוריות.
היות וישנו אזור נפרד במוח לביטוי שפה ואיזור נפרד להבנת שפה עלולות פגיעות רק של אפזיה סנסורית, רק של אפזיה מוטורית או אפזיה משולב.

המיפארזיס (Hemiparesis) - חולשה בצד אחד של הגוף הנגרמת מנזק מוחי.

המיפארזיס(Hemiplegia)  - שיתוק בצד אחד של הגוף הנגרמת מנזק מוחי

סאב-לוקסאציה של הכתף - ירידה חלקית של ההומרוס ממפרק הגלונו –הומרוס הנובעת מחולשה, מתיחה, טונוס אב-נורמאלי בשרירי הזרועה והשכמה. סאב לוקצאציה נגרמת לאחר אירוע מוחי לרוב בעיקבות חולשת שרירים תומכי כתף

הזנחת צד (Unilateral neglect) - העדר או הפחתת התייחסות, אוריינטציה או תגובה לגירויים בצד הגוף הנגדי לצד הפגוע במוח. הזנחת צד נגרמת לאחר אירוע מוחי (פגיעה בהמיספרה הימנית הגורמת לחוסר התייחסות לצד השמאלי של הגוף והמרחב החיצוני השמאלי).