הטיפול הקוגניטיבי ריפוי בעיסוק

טיפול קוגניטיבי בתחום ריפוי בעיסוק

הטיפול הקוגניטיבי בריפוי בעיסוק מבוסס על אוסף גישות בתחום המודעות, החשיבה והעיסוק.

הפעלה הקוגניטיבית בריפוי בעיסוק -  מרפאות בעיסוק אשר עובדות עם אוכלוסיה מבוגרת לאחר פגיעות נוירולוגיות ופיזיות מאבחנות את סוג פגיעת החשיבה בתחומי הקשב, תהליכי החשיבה (מיון, חשיבה סדרתית) והתהליכים המטא קוגניטיביים (מודעות, תכנון). המרפאות מתערבות בתחומים אלו כדי לשפר את תפקודו הקוגניטיבי של האדם או לשמר את יכולותיו הקיימים. מרפאות בעיסוק יכולות להשתמש בדרכים ואמצעים שונים להשגת מטרות אלו (משימות דף ועיפרון, תוכנות מחשב, משחקים, שיחות, תרגול תפקודים ,משחק תפקידים ועוד).

מטרות טיפול
ככלל ישנם שלושה סוגי מטרות טיפול עיקריות בתחום הקוגניטיבי:
שיפור יכולות (לדוגמא שיפור יכולות קשב לאדם לאחר אירוע מוחי)
פיצוי על קשיי יכולת. (לדוגמה, הקניית אסטרטגיות זיכרון כפיצוי על קשיי זיכרון של שמות אנשים ומקומות).
מניעת קשיי תפקוד על ידי שינויי סביבה (לדוגמה, הפשטת משימות והשתלת רמזי סביבה לאדם עם מחלת אלצהיימר )

ההפעלה הקוגניטיבית משתנה ממטופל למטופל בהתאם למטרות הטיפול .
להלן מספר מטרות קוגניטיביות בתחום שיפור יכולות
א. הגברת עוררות וטווח קשב כללי על ידי משימות קשב וסריקה חזותית.
ב. טיפולי מודעות - הגברת מודעות להשלכות הליקוי על תפקודי יום יום דרך התנסות בתפקודים שונים ושילוב 
    סוגי שאלות מודעות במהלכן.
ג. הפחתת הזנת צד / חוסר התייחסות לצד הפגיעה (לאחר אירוע מוחי).
ד. שיפור מודעות לקשיי זיכרון והקניית אסטרטגיות שונות להגברת הזיכרון על פי מטרות המטופל ומידת הצורך.
ה. שיפור תפקודי חשיבה (קטגוריזציה, סדרתיות) ומטא קוגניציה (תכנון, ארגון) הרלוונטיים לתפקוד המטופל.
ו. יצירת חדר כושר קוגניטיבי לשיפור תפקודים קוגניטיביים ו/או מניעת הידרדרות קוגניטיבית.
 

ייחודיות הטיפול הקוגניטיבי בריפוי בעיסוק
בשונה מהטיפול הפסיכולוגי או הנוירופסיכולוגי מתמקד הטיפול בריפוי בעיסוק בעיקר בשיפור התפקוד הקוגניטיבי של המטופל. בעוד הנוירו-פסיכולוג יתמקד בתרגול מיומנות קוגניטיבית כלשהי (יכולת התכנון לדוגמה), המרפאה בעיסוק תתרגל יכולת זאת בתפקוד החיוני למטופל (יכולת תכנון בעת הכנת אוכל במטבח או בעת סימולציית נהיגה). המרפאה בעיסוק פועלת מתוך ההנחה כי לא ניתן לשער כי תרגול מיומנות כלשהי תעבור הכללה (תיושם בתחומים והקשרים שונים) ועל כן יש לתרגל עם האדם את המיומנות הקוגניטיבית בהקשר תפקוד הרלוונטי. בנוסף, פועלת המרפאה בעיסוק על בסיס הנחה כי תרגול מיומנות קוגניטיבית בהקשר של תפקוד משמעותי עשויה לעורר מוטיבציה, שיתוף פעולה ותוצאות טיפול איכותיות.

 

 

 

תגיות
שיקום, אירוע מוחי, שבץ מוחי, פרקינסון, אלצהיימר, דמנציה, דימנציה, נכות, אחוז נכות, אחוזי נכות, ביטוח לאומי נכות, קצבת נכות, זכויות רפואיות, מימוש זכויות רפואיות
,