מבחן זיכרון חזותי - מבחן זיכרון לטווח קצר - זיכרון פרצופים - מבחן זיכרון קמדן

מבחן זיכרון חזותי

מבחן זיכרון ע"ש קמדן

The Camden Memory Test

Elizabethk. Warrington (1996)

 

 כלי אבחון זה מכיל חמישה תתי אבחונים, אשר ניתן להעביר כל אחד מהם בנפרד

הגישה התיאורטית שממנה נגזר האבחון-
לא מצוינת ב-manualגישה תאורטית ממנה נגזר האבחון.(יחד עם זאת, מחברת האבחון מציינת שהאבחון נועד לשפר את תהליך האבחון של בעיות זיכרון, ביחס לאבחונים אחרים. אבחונים כמו The Coughlan & RMT-The Recognition Memory Test

Hollows Information Processing Testארוכים מאוד ומסורבלים מבחינת העברתם ואינם מתאימים לאוכלוסיה צעירה).

 

מידע בסיסי על האבחון

א. The Camden Memory Tests-התייחסות לשני אבחונים מתוך החמישה הקיימים בבבטריית האבחונים:

The Short Recognition Memory Test for Words (CSRMT-W)

The Short Recognition Memory Test for Faces (CSRMT-F)

ב.שנת פיתוח:1996

ג. מחברת: Elizabeth k.Warrington

ד. אוכלוסיית יעד: חולים עם בעיות נוירולוגיות (הכוללות: נזק מוחי בצד אחד או פגיעה מפושטת) וחולים עם בעיות נוירופסיכיאטריות-בעלי קשיים בזיכרון.

ה. טווח גילאים: 18-85

ו. מטרת האבחון: להוות גרסה מקוצרת למבחן זיכרון סטנדרטי לזיהוי (RMT ׂ). כמו כן, לבנות אבחון המותאם לגילאים צעירים יותר משאר האבחונים הקיימים.

ז. תחומי הבדיקה: האבחון בודק את יכולת ה-Recognitionשל הזיכרון.

ח. אופן ההעברה לשני האבחונים: כל אבחון כולל 25 פריטים (כרטיסיות עם מילים, וכרטיסיות עם תצלומים של אנשים), במבחן המילים נבחרו מילים שיש להן משמעויות סוביקטיביות נמוכות יחסית. במבחן הפרצופים נבחרו פרצופים שאינם מיוחדים.

בשלב הראשון, מראים לנבדק גירוי אחד (מילה או פרצוף) למשך 3 שניות, כל 25 הפריטים מועברים ברצף. הנבדק מתבקש לומר "כן" אם המילה או הפרצוף, נראים לו Pleasant  (נעים, נינוח), או לומר "לא" במידה והמילה או הפרצוף נראים לו not Pleasant(לא נעים, לא נינוח). חשוב לציין בפני הנבדק, שעליו להפעיל שיקול דעת בנוגע לתשובתו.

בשלב השני, מראים לנבדק כרטיסיות שעליהן שני גירויים (שתי מילים או שני פרצופים), האחד הופיע בשלב הראשון, והשני מהווה מסיח (לא הופיע בשלב הראשון). המסיחים נבחרו כך שהם דומים לגירוי המקורי-מבחינת משמעות במילים: מבחינת מראה בפרצופים. הנבדק מתבקש לומר איזה גירוי מוכר לו מהשלב הראשון. מותר לנבחן לנחש איזה מהגירויים הופיע בשלב הראשון, במידה והוא לא זוכר.

ט. אופן הניקוד ואופן פירוש התוצאות: על כל תשובה נכונה הנבדק מקבל נקודה אחת.

פירוש התוצאות נעשה על פי טבלאות הנורמה הקיימות ב-manual. טבלאות הנורמה נקבעו על פי גיל.

י. ידע פסיכומטרי:

סטנדרטיזציה: נערכו שני מדגמים על מנת לקבוע סטנדרטיזציה. המשתתפים בקבוצת הביקורת הם אנשים שהתנדבו מארגונים ועסקים שונים ומהווים מדגם מייצג של אוכלוסיה עירונית. מטרת מחקרי הסטנדרטיזציה לקבוע נורמות, שבאמצעותן ניתן לאבחן אנשים עם אפשרות לנזק מוחי.

מקבוצת הביקורת הוצאו אנשים בעלי בעיות רפואיות, אשר יש סיכוי שהן משפיעות על הקוגניציה. כמו כן הוצאו אנשים אשר לא למדו במערכת החינוך הרגילה הבריטית. נערכו שני מדגמי ביקורת, אחד ההם מתייחס לאבחונים אשר בחרנו. במדגם זה נבחרו 122 אנשים, אשר הועברו להם האבחונים: ) CSRMT-W) ו-(CSRMT-F). הם חולקו על פי שלוש קבוצות גיל: פחות מ-50, , 50-69, ו-70-85 . נבדק כי רמת הקריאה של המשתתפים אחידה.

קבוצת הניסוי כללה 60 אנשים (20 נשים ו-40 גברים), אשר אובחנה אצלם בעיה נוירולוגית שגורמת לנזק מוחי דו צדדי. על מנת לקבוע רמת קריאה אחידה, הועברו למשתתפים בקבוצת הניסוי שני מבחנים: גרסה מקוצרת של WAIS-R, NART.

מהימנות:נמצא קשר משמעותי של מבחן המילים בקורלציה לגיל. R=0.26p<0.01. (מובהקות משמעותית מאוד). מבחן הפרצופים לא נמצא בקורלציה עם גיל. R=0.13, p<0.2.
תוקף: לא ניתן ב-manual  מידע לגבי תוקף האבחון.
נורמות: קיימות נורמות על פי גיל וציון אשר התקבל במבחן. הנורמות מחולקות לשלוש קבוצות גיל: 18-49, 50-69, 70-85.
פיתוח לאבחון בספרות: לא נמצא מידע נוסף לגבי האבחון בספריית האוניברסיטה ובמאגר המידע האלקטרוני OTDBASE.

 

יתרונות וחסרונות של הכלי:

יתרונות: האבחון עדכני, קל להעברה, זמן העברה קצר, תוצאות האבחון מתקבלות באופן מיידי והציינון לא מסובך. האבחון סטנדרטי, אין צורך בהכשרה מיוחדת על מנת להעביר את האבחון, האבחון מתאים לאוכלוסיית יעד מגוונת מבחינת סוגי פגיעות ראש, ומבחינת גיל, האבחון בנוי כך שהנבחן לא יודע במהלך האבחון האם צדק או טעה בתשובה- כך מונעים ממנו תחושת תסכול. אפשרות למעקב אחר שינויים לאורך זמן, במידה וישנו מרווח זמן סביר בין המבחנים, על מנת למנוע אפשרות של למידה.

חסרונות: ב-manualלא מצוין איזה סוג זיכרון אמור המבחן לבדוק. הסטנדרטיזציה מחייבת להעביר את המבחן עם סטופר, מה שמקשה מאוד על הבוחן ומסרבל את אופן ההעברה. לא ניתן להעביר לכל אדם, יש צורך ברמה קוגניטיבית מספקת לשם תקשורת ויכולת הבנה בסיסית מצד הנבדק. ב-manual  לא מצוין תוקף. לא נעשתה סטנדרטיזציה בשפות נוספות.

ביבליוגרפיה:

WarringtonE.K (1996). The Camden Memory Manual. East Sussex: Psychlogy Press,an imprint of Erlbaum (uk) Tylor & Francis Ltd.