אביזרי שיקום - אביזרי רכב לנכים

אביזרי שיקום

אביזרי עזר לרכב

 

מעלון אחורי לרכב לנכים

מעלון צד לרכב לנכים

מעלון תחתי לרכב לנכים

מעלון לגג הרכב