נגישות במחשב .

נגישות מחשב
שינויים שניתן לערוך בכל מחשב לצורך התאמות

 

פתח את המחשב
לחץ על מקש התחלה בצד ימין למטה או START  בצד שמאל למטה
עבור למקש SETTING
לחץ על - CONTROL PANEL
לחץ על  - ACCESSEABILITY OPTIONS

 

שינויי נגישות זמינים במחשב

שינויים במקלדת

שינויים בעכבר

שינויים בקול

שינויי תצוגה

 

תגיות
נגישות, שיקום, אביזרי שיקום,תקשורת חלופית,