שיקום ראיה . הזדקנות , מחלה, אירוע מוחי יכולים לגרום לירידה בתפקודי ראיה

 תוכניות לשיקום ראיה

 

Gary L Vogel

eyeprogram

 

visual fixation
tachistoscope
random saccades
four corner fixation
span of recognition
number of saccades
sequental saccades
word saccades
vebal saccades
character search
visual swquencing
letter tracing drill
visual closure
visual discrimination