נגישות חוק נגישות ישראל.

נגישות

חוק נגישות

ב- 1988 אושר חוק נגישות. חוק זה עוסק בשוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות. חוק זה נועד להגן על כבודו וחירותו של כל אדם בעל מגבלה ולאפשר לו לחיות חיים פעילים תוך מתן מענה לצרכיו המיוחדים ומתן אפשרות למיצוי מלא של יכולותיו.

חוק נגישות שנכנס לתוקפו בשנת 1999 כולל ארבע חלקים:

עקרונות יסוד - חלק זה מתייחס לשינוי תפיסת הנכה במדינת ישראל. חלק זה מתייחס לזכותו של האדם בעל המגבלה לשוויון, כבוד, השתתפות פעילה בחייו ויכולתו לממש את זכויותיו בחברה. חלק זה משנה את התפיסה הקודמת אשר בה היחס לאדם בעל המגבלה היה יחס פטרוני שלא אפשר לו לממש את זכויותיו המלאות בחברה.

תעסוקה - חוק הנגישות קובע כי אין להפלות אדם בגלל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העסקה וכד', במידה ואדם זה כשיר לביצוע התפקיד. על פי החוק מעביד חייב להתאים את מקום העבודה לצרכי האדם בעל המגבלה ולהתאים את אופן עבודתו לצרכיו. 

תחבורה ציבורית - חוק הנגישות קובע את זכות האדם בעל המגבלה לשרותי תחבורה נגישים לצרכיו. על פי חוק זה שירותי האוטובוסים, רכבות, המטוסים וכלי השיט צריכים להיות מותאמים לניידות לבעלי מגבלה.

קידום זכויות אנשים עם מגלה על ידי המדינה - במסגרת החוק מוקמת נציבות שמטרתה לדאוג לביצוע הוראות חוק השוויון וקידום זכויות של אנשים עם מגבלה.

תיקון חוק הנגישות
במרץ 2005 תוקן והורחב חוק הנגישות. במסגרת הרחבה זאת נקבע בחוק החדש כי חובה להנגיש כל מקום שפתוח לציבור וכל שירות הניתן לציבור לבעלי מגבלה. לפי חוק זה משרדים, מסעדות, בתי קפה מוזיאונים ועוד מחויבים לאפשר נגישות לאנשים עם מגבלה פיזית (יצירת מעלית, רמפה), אנשים עם מגבלת ראייה (כריזה במעלית, כתב ברייל), אנשים עם מגבלה שמיעתית, מגבלה נפשית ומגבלה שכלית. לשם אכיפת חוק זה הוחלט להקים מערך מפקחים אשר יוסמך לאכוף חוק זה ולהוציא צווים נגד מקומות (עסקים) שאינם נגישים.

שאלות

האם ניתן לתבוע סניף של בנק כי אינו נגיש לאדם המתנייד בכיסא גלגלים?
כן, בהחלט. חוק נגישות ותן לגיטמציה מלאה לכך היות ובנק הוא מוסד ציבורי.מפליא לשמוע שבישראל 2011 יש עדיין סניפי בנק כאלו.

מהם דרישות נגישות ממוסד ציבורי ?
נגישות מלאה לנכות פיזית הכוללת שיפוע/רמפה לעליה עם כיסא גלגלים, מעליות, ידיות לצד מדרגות ועוד.

האם ניתן לקבל סבסוד לתהליכי ההתאמה ונגישות במשרד?
במידה והינך מעסיק עובד בעל נכות, הינך צריך לבדוק סבסוד עלויות התאמה לנגישות
ולצהיר על המועסק בעל הנכות.
 

 

תגיות
נגישות, שיקום, אירוע מוחי, שבץ מוחי, פרקינסון, אלצהיימר, דמנציה, נכות, אחוזי נכות, אחוז נכות, ביטוח לאומי נכות, קצבת נכות, זכויות רפואיות, מימוש זכויות רפואיות