נגישות למידע - מידע על אביזרי שיקום

נגישות למידע רפואי

דעת - מרכז מידע לציבור בנושא בריאות

מטרת הארגון - לספק מידע נגיש לציבור בתחום הבריאות וכך ליישם את חוק זכויות החולה

הארגון פועל מטעם הסתדרות מדיצינית "הדסה" והדסה ישראל ובשיתוף שערי-צדק  (מרכז רפואי )ומשרד הבריאות

אופן העבודה - מתקשרים ומתייעצים עם רופא/אחות

הארגון שולח הסבר על מחלות ובעיות רפואיות בדואר
 

מה כולל השרות ?

מתן מידע בריאותי על בסיס סקירת ספרות מדעית בתחום

 

 

פרטי התקשרות

02-6444500 טלפון

02-6444505 פקס

 

 

טיפולי בית - טיפולי שיקום, אביזרי שיקום