בדיקות רפואיות לאבחון אירוע מוחי

אבחון אירוע מוחי

כיום ישנן מספר שיטות לאבחון אירוע מוחי

CT - טומוגרפיה ממוחשבת
בדיקה שאינה פולשנית ומאפשרת לבחון את רקמות המוח

MRI- הדמיה בתהודה מגנטית
בדיקה שמדגימה אף היא את רקמות המוח.

 

מה ההבדל בין שתי הבדיקות?

טומוגרפיה ממוחשבת היא בדיקה הכוללת גלי איקס, המתורגמים למידע חזותי של המוח. לעיתים יש צורך בהזרקת יוד לשם בדיקה ברורה יותר למציאת גידול מוחי, מצב רקמה. מדובר בשיטה בה משתמשים לבדיקת מבנה עצמות ואיתור גידולים.

הדמיה בתהודה ממוחשבת משתמשת בשדה מגנטי וגלי רדיו כדי ליצור את המידע החזותי של המוח. הבדיקה נותנת מידע יותר מדויק מהטומוגרפיה הממוחשבת בנוגע למצב הרקמה הרכה ומידע מנקודות חיתוך שונות /צירי התבוננות שונים.