נגישות - שינויי מחשב לצורכי נגישות

שינויים במחשב ביתי לצורכי נגישות

שינויי חומרה
עכבר
עכבר הפוך
טרדבל
גויסטיק
מתגים
מקלדת וירטואלית
מיני מקדלת - מקלדת קטנה
מקלדת גדולה עם מקשים גדולים ומודגשים

שינויי נגישות
ראייה - גודל מסך - הגדלה או הקטנת מסך
שמיעה - הקראה של שם המקש עליו לוחצים

שינויי תוכנה


תוכנות ומשחקים נגישים