אלצהיימר . התאמת פעילויות פנאי לחולי אלצהיימר

התאמת פעילויות פנאי לחולי אלצהיימר

חולי אלצהיימר על פי רמות קוגניטיביות
רמת הפשטה
רמת הבנת שפה
רמת תקשורת

חולי אלצהיימר על פי רמות מוטוריות
כוח
תנועה וכוח בידיים

חולי אלצהיימר על פי רמות עניין ומשמעות
תחומי עניין בעבר
תחומי עניין כיום

 

חולי אלצהיימר וצרכים
תחושת בטחון ורוגע
מצב רוח חיובי