שיקום בבית לעומת שיקום בקהילה

שיקום בבית לעומת שיקום בקהילה

אוכלוסיות הזכאיות לטיפולי בית - שיקום
משתקמי אירוע מוחי
חולים אורתופדים - ניתוחי מפרק ירך

  שיקום בבית שיקום במכון בקהילה
שיקום מוטורי

תרגול הליכה, שיווי משקל, עליה וירידה במדרגות בסביבת הבית.

איתור של סכנות בטיחות וסילוקם

תרגול הליכה, שיווי משקל, עליה וירידה במדרגות בסביבת המכון. סביבה שאינה בהכרח דומה לצרכי הלקוח בבית
תרגול מעברים תרגול מעברים על מיטה שבה ישן הלקוח
תרגול מעברים בשירותים של הלקוח. התאמת שירותים ואביזרי עזר הנדרשים לעצמאות מעברים
תרגול מעברים על מיטה מתכווננת, גובה מיטה משתנה
תרגול מעברים בשירותי המכון - שירותים נגישים ומותאמים.
טיפול חשיבה יצירת תוכנית בית - חדר כושר חשיבתי בבית הלקוח באמצעות תוכנות חינמיות.
אפשרויות לתרגל תפקודים הדורשים יכולות חשיבה
שימוש בתוכנות מחשב יקרות וחדשות שאינם נגישות בהכרח ללקוח בביתו.
פתרון בעיות בבית
היות והטיפול בבית יש יותר אפשרויות לפתור בעיות ביתיות וסביבתיות
היות וטיפול בקהילה כולל פחות אפשרויות להבין וטפל בבעיות הבית. הלקוח יכול להתקדם בטיפול במכון אך בבית הבעיות עלולות שלא להיפתר