מושגים בתחום הביטוח וזכויות

מושגים

 בתחום סיעוד וטיפול בחולה המורכב

גמלת סיעוד

דיור מוגן לקשיש

חולה סיעודי

חולה סיעודי מורכב

תשוש נפש

מבחן תלות

מרכז יום לקשיש

פיצוי מול שיפוי