חוק לרון ביטוח לאומי - קצבת נכות

חוק לרון - ביטוח לאומי

חוק לרון - החוק המשופר למקבלי קצבאות נכות היוצאים לעבוד.


אנשים צעירים רבים לאחר אירוע מוחי, תאונה, הידרדרות פיזית עקב מחלה כלשהי (פרקינסון) אשר מקבלים קצבת נכות חוששים לחזור לעבודה לאחר תקפת השיקום מפאת החשש לאובדן קצבת הנכות. חוק לרון (אוגוסט 2009) נועד להגן על אנשים בעלי נכות המעוניינים לחזור ולהשתלב במעגל העבודה. החוק מעודד חזרה למעגל העבודה לאחר שלב שיקום ראשוני לשם השתתפות ובריאות חיים.

עיקרי החוק

דרגת אי כושר יציבה (ניידות ) לא תבדק שנית בעת יציאתך לעבודה
סה"כ הסכום שיקבל אדם בעל נכות היוצא לעבודה יהיה תמיד גבוה יותר מהסכום שמקבל מקצבת הנכות בלבלד. לאור זאת יציאה לעבודה תגדיל את הכנסות המשתקם.

אם אדם בעל נכות מרוויח סכום שעולה על סף כלשהו, יקבל קצבת עידוד במקום קצבת נכות, כך שהסכום השתכרותו מעבודה ומקצבת נכות יהיה גבוה מסכום ההכנסות מקצבת נכות בלבד

אם הפסקת לקבל גמלת נכות עקב סכום גבוה של השתכרות, תוכל לחזור ולקבל קצבה על בסיס רשת ביטחון של שלוש שנים ממועד תחילת העבודה.

מענה טלפוני בביטוח לאומי בנוגע ליישום חוק לרון - ביטוח לאומי :

04-8812245

02-6463555