חדר כושר קוגניטיבי

חדרי כושר קוגניטיבי במחשב

מרגיש ירידה ביכולות קשב וזיכרון ?

יש סיבה לאופטמיות - קשב וזיכרון ניתן לשפר באמצעות תרגול עקבי

 

מאגר משחקי מחשב שיכולים לאתגר מיומנויות ספציפיות

טננגרם
http://pbskids.org/cyberchase/games/area/tangram.html

מגדל האנוי  - פיתוח יכולות תכנון
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex12/towerhanoi.html

rush hour- שעת שיא - פיתוח יכולות תכנון
http://www.puzzles.com/products/rushhour/RHfromMarkRiedel/Jam.html


יכולות קשב, זיכרון פתרון בעיות ועוד
http://www.lumosity.com/users/hometherapy/home

נט גמס - משחקי ברשת
net-games.co.il

אתר מוטק'ה - משחקים