אתרים בנושא שיקום

אתרים בתחום שיקום, טיפול וזכויות חולים

פורטל נכי צהל
http://www.pnz.co.il

אתר נגישות ישראל
http://www.aisrael.org

מ.י.ל.ב.ת -המרכז הישראלי לאבזירי עזר
http://www.milbat.org.il/scripts/default.asp

עתיד - אתר מידע בנושא אביזרי עזר ונגישות לשם סיוע בתפקוד לבעלי מגבלה ונכות
http://www2.tau.ac.il/medicine/ot/atid/index.html

עזרים -מאגר מידע בנושא  טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר
http://www.azarim.org.il/

אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל
http://www.eshelnet.org.il/

בזכות - המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
http://www.bizchut.org.il/


במאבק - מטה מאבק הנכים בישראל
http://www.nechim4u.com/Default.asp