מאפייני טיפול בחולי פרקינסון

 מאפייני הטיפול בחולי פרקינסון בישראל

על אף הידע המחקרי הרב המעיד כי חולי פרקינסון עשויים לגלות הטבה ביכולת תפקודם בעקבות טיפול מסודר, רוב חולי פרקינסון אינם מקבלים מערך טיפולים מסודר. כיום מקבלים חולי פרקינסון מספר חודשי טיפול (2-3) בשנה בבתי החולים ואפשרות ל8-12 טיפולי בית. הסיבות למיעוט הטיפול הם:

אי נכונות של קופות החולים לממן טיפולים רציפים לחולי פרקינסון - עלות תקציבית גבוהה
חוסר יכולת של המטופל להגיע למרכזי טיפול עקב מרחק וקשיי ניידות
העדר מענה לטיפול מצד החולה עקב דיכאון
חוסר ידע של המטופל והרופאים לגבי יעילות הטיפול המשמר ככלי להפחתת התפתחות סימני המחלה.