שלבי מחלה מתקדמים במחלת אלצהיימר

שלבי  מחלה מתקדמים מחלת אלצהיימר

רמה  3 אלצהיימר

חשיבה לא מאורגנת
מחביאים חפצים
העדר  יכולת ללמוד
לא מסוגלים לצפות את התוצאה של פעולה מסוימת

רמה 2 אלצהיימר

עוסק בפעולות גוף חסרות מטרה
צפייה להתנהגות ביזארית כמו ישיבה על השירותים והתייחסות לאזור זה כאל משטח נהיגה באוטו
חוסר מודעות לכך שפעולות הם בעלות השפעה על הסביבה
התעלמות מחפצים ואנשים


רמה  1 אלצהיימר

חוסר יזמיה של פעולה ספונטאנית אלא בהינתן גירויים מוכרים וסנסורים
מצבים חדשים או בלתי מוכרים מובלים לתחושת בלבול
חוסר עצמאות בתפקודי לבוש, רחצה, אכילה וטיפול אישי