שלבי מחלה ראשונים במחלת אלצהיימר

שלבי המחלה הראשונים  - אלצהיימר

רמות חשיבה ותפקוד של חולי אלצהיימר בתחילת המחלה

רמה מספר 6 - מחלת אלצהיימר
יצירת מגבלות ללא התערבות
תפקוד נורמטיבי בתפקוד יום יום, אין צורך בהתערבות

רמה מספר 5 - מחלת אלצהיימר
מגבלות הכוללות התערבות
חולי אלצהיימר מתקשה להבין ולהעזר במידע סימבולי או מופשט.
חוליאלצהיימר מתקשה לשמר מידע לשם שימושו בשלב מאוחר יותר של היום.
חולי אלצהיימר מתקשה במיומנויות קריאה, כתיבה ומיומנויות חשבון.

רמה 4 - מחלת אלצהיימר
מגבלות משמעותיות, צורך רב בהתערבות
חולי אלצהיימר אינו מבחין בביצוע שגיאות, אינו מסוגל לפתור בעיות שונות באופן עצמאי.
חולי אלצהיימר אינו מסוגל לתכנן פעילויות מעבר לרגע העכשוי
חולי אלצהיימר אינו מסוגל לזכור הכוונות וכיווני הגעה לשלב מאוחר יותר של היום
הופיע של סימני דיכאון, חרדה