מינוי אפוטרופס לחולה אלצהיימר.

אלצהיימר ומינוי אפוטרופס

לאחר אבחון מחלת אלצהיימר מומלץ לבצע תהליך אפוטרופסות.

כאשר אדם מקבל אבחנת "חולה אלצהיימר" מבחינה משפטית מוסרת ממנו אחריותו /קבילותו המשפטית ולכן חשוב שיהיה אדם אחר שייצג את האינטרסים של חולה אלצהיימר - שמירה על כספו, רכושו, נוחיותו וכד'. אדם זה מכונה אפוטרופס.

חשוב מאוד שהאפוטרופוס של חולה אלצהיימר יהיה בן משפחה או חבר משפחה קרוב.

חשוב שהאפוטרופס יראה לנגד עיניו את הטוב ביותר עבור חולה אלצהיימר בעת קבלת החלטות משפטיות עבורו.