פנאי במצבי מגבלה

פנאי במצבי מגבלה

האם אפשר לטייל לאחר אירוע מוחי ?

מגבלה פיזית אינה בהכרח צריכה לגרור ויתור על עיסוקי פנאי. אנשים לאחר אירוע מוחי, חולי פרקינסון ואנשים נוספים סבורים כי מחלתם מחייבת אותם להפסיק לעשות דברים שאוהבים מפאת הקושי הפיזי והסכנה שבפעילות. ואולם, מגבלה פיזית אינה חייבת לגרור נכות. לדוגמה, אנשים לאחר אירוע מוחי לאחר שיקום ובמצב פיזי יציב שאוהבים לטייל יכולים להשתתף בטיולים המאורגנים על ידי מדרכי טיולים מיוחדים והסעות מותאמות.

אפשרויות פנאי:
טיולי נכים בארץ
טיולים לנכים בעולם
קורסי ציור
קורסי פיסול
גינון
קורסי שיקום נהיגה
קורסי שיקום תעסוקתי
מרכזי יום